Checkinatwork: vanaf welk drempelbedrag is registratie nodig?

05 maart 2019

Bij werken in onroerende staat is de aanwezigheidsregistratie verplicht voor plaatsen waar werken worden uitgevoerd. Deze dagelijkse check-in kan worden uitgevoerd via de website van checkinatwork. Hoe dit juist in zijn werk gaat en vanaf welk drempelbedrag deze registratie nodig is, leggen we u hieronder graag uit!

Verplichte registratie

Sinds 1 april 2014 heeft de Belgische staat de verplichte registratie van aanwezigheid op werven ingesteld voor bouwwerken. Deze registratie bij de Sociale Zekerheid (RSZ) moet de dag zelf gebeuren.

U vraagt zich misschien af waar een dagelijkse check-in nodig is? Het doel is tweevoudig: enerzijds kan er zo gewaakt worden over de veiligheid en de gezondheid op de werf en anderzijds kan men zo sociale fraude en zwartwerk beter aanpakken.
Meer weten over de wet van 8 december 2013? Raadpleeg de details van de wet voor meer informatie.

Drempelbedrag

Bij werken in onroerende staat is de aanwezigheidsregistratie verplicht voor plaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag (exclusief btw) gelijk is aan of hoger is dan een specifiek drempelbedrag. Dit drempelbedrag is afhankelijk van de startdatum waarop de werken zijn gestart.

In de periode van 1 april 2014 tot en met 29 februari 2016 bedroeg het drempelbedrag 800.000 euro. Na 29 februari 2016 werd het drempelbedrag voor de dagelijkse check-in verlaagd naar 500.000 euro.

Werkwijze

Iedere firma, die geregistreerd staat op deze werf, zal een verwittigingsbrief ontvangen van de RSZ, die vermeldt dat er een registratie dient te gebeuren. De registratie van de firma’s gebeurt door de hoofdaannemer. Het is ook gebruikelijk dat de hoofdaannemer werven registreert waarvan het drempelbedrag lager is dan 500.000 euro. Beter te veel dan te weinig.

Iedere werf ontvangt een uniek werfnummer en hieraan worden alle onderaannemers met en zonder personeel gekoppeld. De Belgische werkkrachten worden geregistreerd door hun rijksregisternummer en het KBO-nummer van de aannemer in te vullen. De buitenlandse werkkrachten worden geregistreerd aan de hand van hun Limosa-nummer.

Als onderaannemer bent u verplicht om alle aanwezigheden op de werf iedere dag vóór aanvang van de werken te registreren alsook een tijdige annulering door te voeren bij afwezigheden bijvoorbeeld bij weerverlet.

De datum en het uur van registratie worden bovendien steeds vermeld bij de registratie op checkinatwork zodat er nadien geen discussie of twijfel mogelijk is over een eventuele afwezigheid.

Dagelijks inchecken op de werf

Grote werven voorzien meestal een meldingspaal op de werf waar de werkkrachten hun identiteitskaart of hun Limosa-kaart kunnen scannen via QR code. Doe je dit niet als werkkracht, dan kan je de werf ook niet betreden. Bij kleine werven dient de registratie zelf uitgevoerd te worden door de onderaannemer.

Er dienen geen aanwezigheden geregistreerd te worden:
• vanaf het moment dat de werken voorlopig opgeleverd zijn. Hier geldt het PV van de voorlopige oplevering als bewijs voor de inspectie.

• vanaf het moment dat er een einde komt aan de contractuele relatie
bij werken in het kader van de waarborg na de definitieve oplevering.

Onlinedienst Checkinatwork

Om de registratie van de dagelijkse aanwezigheid te vereenvoudigen, heeft de RSZ de dienst Checkinatwork ontwikkeld. Checkinatwork is een gekruiste database van het personeel (o.a. Limosa) ,verklaringen van werven en werkdagen (Dimona-verklaring) en een verklaringsdienst via het internet.
De registratie wordt erg vereenvoudigd aangezien Checkinatwork deze verschillende gegevensdatabanken van de sociale zekerheid verbindt. U heeft hierdoor geen opzoekwerk: Checkinatwork haalt gegevens uit uw andere aangiften om de aanwezigheidsregistratie in te vullen.
Wilt u graag meer weten over hoe Checkinatwork juist werkt? Ontdek het in de videoreeks van dienst RSZ.

Is uw werf in orde?

Stel u deze situatie even voor: op een druilerige maandagochtend staan er opeens 4 medewerkers van de sociale inspectie op de werf. Ze hebben reeds vooraf in hun systeem gekeken wie op de werf aanwezig zou moeten zijn aan de hand van de gegevens in Checkinatwork. Bent u zeker dat u volledig in orde bent of breekt het zweet u opeens uit?

Schakel ADS+ in voor de dagelijkse registratie van uw werknemers. Wij treden graag op als uw aannemer om u optimaal te ontzorgen. Wij zorgen ervoor dat alle werkkrachten (Belgen en anderstaligen) steeds correct aangemeld en afgemeld staan. Iedere dag stellen wij alles nauwlettend in het werk dat u zich geen zorgen moet maken bij een onverwacht bezoek van de sociale inspectie. ADS+ staat tot uw dienst! 😉

Heeft u nood aan een aannemer voor uw dagelijkse registratie op uw werf? Onze specialisten in bouwadministratie staan u graag bij. Contacteer ADS+ vandaag nog!