Het nut van toolboxmeetings op de werf 

28 april is wereldwijd de Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk 

In veel bedrijven gaat deze dag onopgemerkt voorbij. Spijtig, want veiligheid en gezondheid zijn uiterst belangrijk. Arbeidsongevallen en beroepsziekten moeten zo veel mogelijk vermeden worden. 
Ze kosten de werkgever niet alleen heel veel geld, het welzijn van de werknemers is ook cruciaal voor de goede gang van zaken in ieder bedrijf. 


Aan veiligheid moet eigenlijk iedere dag gewerkt worden. In de ideale werkomgeving heeft iedereen op de werkvloer constant oog voor veiligheid.  

 
Hoe bereik je dit? 

Door het veiligheidsbewustzijn aan te wakkeren. 
Toolboxmeetings zijn al een eerste stap. 

 

Wat is een toolboxmeeting? 


Een toolboxmeeting is een kort instructiemoment op de werkvloer waarbij de werknemers uitgelokt worden om na te denken over veilig handelen tijdens het uitoefenen van hun dagelijks taken. 
 
Een toolboxmeeting heeft pas nut wanneer deze op een goede manier gegeven wordt.  

Waaraan moet een toolboxmeeting voldoen? 

 • Kort 
  Een toolbox duurt niet langer dan 15 minuten, kwestie van de aandacht te behouden. 

 • Interactief 
  Door vraag en antwoord betrekt u de werknemers bij het onderwerp. 

 • Gegeven door een leidinggevende 
  Zo voelen de werknemers dat heel het bedrijf achter de veiligheid staat. 

 • Max. 4 tot 8 deelnemers 

Hoe kleiner de groep, hoe beter de aandacht. 

 • Relevant aan de situatie op de werkvloer 
  Het onderwerp moet aansluiten bij een voorval op de werf of bij de activiteit die de deelnemers uitvoeren. 
 • Op regelmatige basis 

Wanneer je dit op een vast tijdstip invoert, wordt een toolbox een gewoonte. De deelnemers voelen ook dat veiligheid belangrijk is in het bedrijf. 

 • Goed voorbereid 

De ‘lesgever’ weet waarover hij/zij praat. 

 •  Ondersteund door de bedrijfsleider en de preventieadviseur 

Veiligheid moet leven in een bedrijf en dat kan alleen maar wanneer iedereen van bedrijfsleider tot de uitvoerende betrokken is bij het veiligheidsbeleid. 

Tips bij het geven van een toolbox 

 • Wees enthousiast 
 • Gebruik concrete voorbeelden uit de praktijk of de actualiteit 
 • Toon oprechte bezorgdheid over de gezondheid en de veiligheid van de werknemers 
 • Geef zelf het goede voorbeeld (ook buiten de toolboxmeetings) 
 • Stel vragen aan de deelnemers en luister naar hun inbreng 
 • Hou het kort 
 • Betrek iedereen in het gesprek 
 • Laat negatieve reacties toe maar isoleer ze en weerleg ze zo veel mogelijk 

 
Bouwbedrijven die VCA* gecertificeerd zijn, moeten minstens 4 toolboxmeetings per jaar organiseren 
Bouwbedrijven die VCA** gecertificeerd zijn, moeten minstens 10 toolboxmeetings per jaar organiseren  
Dit is niet altijd gemakkelijk te organiseren. 


ADS+ is dan ook voor veel bouwbedrijven de oplossing. 
 

Wij organiseren de toolboxmeetings en brengen het veiligheidsbewustzijn op een hoger niveau. 
 

We hebben zelfs een tool om online toolboxmeetings te houden. 

Ga maar eens kijken op https://www.adsplus.be/toolboxmeetings