Flitscontrole bouwsector maart 2020

04.02.2020

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst  (SIOD) voert regelmatig acties tegen sociale fraude op de werkvloer. Het zijn preventieve en informatieve controles, maar als ze ernstige inbreuken vaststellen, leggen ze wel sancties op.

De bouwsector wordt dit jaar tijdens de maand maart extra gecontroleerd.
Wij met ADS+ volgen dit op de voet en lijsten voor u de documenten op die u moet kunnen voorleggen.

Maar eerst even vertellen wat een sociaal inspecteur allemaal mag doen en vragen.
Nadat hij zich uiteraard heeft gelegitimeerd.

 1. De sociaal inspecteur mag zonder verwittigen op iedere moment van de dag of nacht werkplaatsen betreden waar vermoedelijk gewerkt wordt.
 2. De sociaal inspecteur mag de identiteitsbewijzen van iedereen op de werkplaats controleren.
 3. De sociaal inspecteur mag iedereen verhoren.

Bij een controle op het bedrijf moet u volgende bewijzen op zijn vraag kunnen voorleggen:

 1. Bewijs inschrijving KBO
 2. Bewijs inschrijving RSZ
 3. Bewijs aansluiting bij verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 4. Dimona-aangiftes
 5. Arbeidsreglement met uurroosters én het bewijs van registratie
 6. Prestatie- en loongegevens van de werknemers
 7. Loonfiches, betaalbewijzen, individuele rekening van iedere werknemer
 8. Arbeidsovereenkomsten met eventuele bijvoegsels
 9. Bij uitzendkrachten: overeenkomst tussen bedrijf en uitzendkantoor
 10. Bewijs aansluiting PDOK en betalingsbewijs tot vorige kwartaal
 11. Bewijs van werfaangifte en Checkin@work
 12. Alle documenten voor de tewerkstelling van niet-Belgische werknemers (o.a. Limosa, A1, arbeidsvergunningen niet EU-onderdanen …)

Bij een controle op de werf mag de controleur iedereen vragen stellen.

Welke vragen mag u verwachten?

 • Vragen over de werkgever of opdrachtgever
 • Vragen over het statuut van de werknemers
 • Vragen over het loon en de arbeidsduur

Welke bewijzen moeten de aanwezigen kunnen voorleggen?

 • Identiteit
 • Controlekaarten werkloosheid (o.a. C3.2.A kaart die vooraf moet ingekleurd zijn)
 • Contract van uitzendkracht
 • A1 – Limosa
 • Arbeidskaarten en verblijfsvergunningen voor niet- EU onderdanen)

Welke inbreuken worden tijdens deze controleacties het meest vastgesteld?

 • Geen controlekaart werkloosheid bij zich hebben
 • Controlekaart werkloosheid niet ingevuld
 • Niet aangeven van nevenactiviteit door een volledig werkloze
 • Bewust foutieve aangifte van eerste effectieve dag werkloosheid door werkgever
 • Werkgever heeft C3.2A kaarten niet aan werknemer bezorgd
 • Bij toegestane afwezigheid het bewijs van aanvraag + akkoord niet kunnen voorleggen

Uiteraard zijn er nog wel zaken die ze u bij een controle kunnen vragen.
Maar dit zijn toch wel de belangrijkste.

Begint u nu al te zweten?
Twijfelt u of u met bepaalde zaken wel in orde bent?
Neem dan even contact op met ADS+ via
info@adsplus.be of op 0497 39 46 99.
Wij zijn thuis in deze materie.
Onze klanten weten dat.
En ze weten ook dat wij achter hun hielen zitten om met alles in orde te zijn.