Toolboxen kunnen perfect online!

20.04.2020

Veiligheid is een van de belangrijkste zaken waar iedere aannemer constant moet aan werken. Een ongeval is zo snel gebeurd en kan grote gevolgen hebben voor het slachtoffer en voor de onderneming.
Daarom is het belangrijk om alle personen die bij een werf betrokken zijn voortdurend aan te sporen om veilig te werken. Door hier op regelmatige tijdstippen op in te zetten creëer je een veiligheidsattitude waar iedereen mee gebaat is.

Toolboxen op de werf

Bedrijven die een VCA*- of VCA**-certificaat hebben, zijn verplicht om op regelmatige basis hun personeel én hun onderaannemers te instrueren over de verschillende aspecten van veiligheid op de werf. Dit gebeurt door het houden van toolboxmeetings op de werf.
Dit kort periodiek werkoverleg wordt in kleine groepjes gegeven. Een leidinggevende of een externe komt langs en geeft een korte veiligheidsopleiding aan de aanwezigen.
ADS+ wordt bij haar klanten regelmatig ingeschakeld om toolboxmeetings te geven op de werf. Het zijn iedere keer interessante en waardevolle korte herhalingen van wat de arbeiders al leerden tijdens hun VCA-opleiding. De deelnemers worden geregistreerd en ADS+ kan door vragen te stellen checken of de inhoud begrepen is. Ze bieden dit aan in verschillende talen: Nederlands, Pools, Slovaaks, Bulgaars, Roemeens, Engels, Frans en Duits. Op deze manier kan de hoofdaannemer ook borgen dat hij alle arbeiders, inleenkrachten en ook de onderaannemers op de werf begleid heeft.


Online toolboxen

Op dit moment liggen er veel bouwwerven stil. De werknemer, inleenkracht of de onderaannemer zit thuis.
Nu is dus hét moment om het veiligheidsgevoel aanwakkeren!
Nu kan je de vrijgekomen tijd gebruiken om aan de veiligheid te werken!


ADS+ ontwikkelde een online tool die toolboxmeetings vanop afstand kan laten doorgaan. Arbeiders en onderaannemers loggen individueel in. Ze bekijken een filmpje en luisteren ondertussen naar de veiligheidsinstructie. Op het einde van de opleiding beantwoorden ze enkele vragen waaruit zal blijken of ze de korte opleiding effectief begrepen hebben. Ze bevestigen online hun aanwezigheid en krijgen nadien een attest van deelname.
Een heel gebruiksvriendelijke tool die zowel op computer als tablet kan gebruikt worden én in de taal van de persoon die inlogt.
Op dit moment zijn er al 10 verschillende toolboxmeetings uitgewerkt en maakten verschillende bouwbedrijven al gebruik van deze tool. De meest recente toolbox gaat over de verplichte veiligheidsmaatregelen die je moet nemen tegen corona.


Voordelen van een online toolbox

  • De hoofdaannemer kan borgen dat er aan de veiligheid wordt gewerkt
  • De werknemer/onderaannemer/ Inleenkracht ontspringen de dans niet
  • De werf hoeft tijdens de toolboxmeetings niet stilgelegd worden
  • De toolboxmeetings kunnen buiten de werkuren gegeven worden
  • Compatibel met computer en tablet
  • Wordt per persoon en per toolbox aangerekend

 

Interesse?

ADS+ blijft innoveren en zoeken naar oplossingen om bedrijven in de bouwsector zo veel mogelijk bij te staan, ook nu in deze moeilijke tijden.
Contacteer ons op
info@adsplus.be of op 011 94 61 80

 

En ondertussen.. #StayHealty & #BeSafe!