Werken tijdens het bouwverlof?

06.07.2020

Kan je afwijken van het collectief verlof?

In de bouwsector liggen de vakantiedagen voor een groot deel vast. Meestal hebben de personeelsleden maar één of twee dagen vrij te kiezen.
In maart 2020 werden we allen van onze sokkel geblazen toen corona ons het werken bemoeilijkte. Nu de meeste werven weer goed draaien, komt het ‘bouwverlof’ in sommige bouwbedrijven ongelegen.
Veel bedrijven werken daarom dit jaar door tijdens het bouwverlof.
Maar kunnen bouwbedrijven wel afwijken van het collectief verlof?
We zochten het voor je uit.

Inhaalrustdagen en collectief verlof

Arbeiders in de bouwsector werken meestal 40 uur per week. Om de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur te compenseren, hebben de arbeiders in de bouw recht op 12 inhaalrustdagen bovenop hun gewone vakantiedagen.
De sector bepaalt iedere jaar de vaste dagen inhaalrust. Deze moeten verplicht opgenomen worden. Het is dus niet toegelaten om op de inhaalrustdagen te werken.
Behalve voor werknemers van handelaars in bouwmaterialen die op de klantendienst werken en voor bedrijven waar zondagsarbeid wettelijk toegestaan is.

De dagen collectieve sluiting of bouwverlof worden al jaren regionaal afgesloten. Dit zijn regionale akkoorden van werkgevers en werknemersorganisaties. Het zijn echter aanbevelingen en zeker geen verplichting.

Er zijn twee mogelijke scenario’s:

1. Het bouwverlof is niet opgenomen in het arbeidsreglement

Dan kan je in onderling overleg met je werknemers bepalen wanneer zij hun vakantiedagen opnemen.
Werken tijdens het bouwverlof kan dus.
Je hoeft ook de inspectiediensten niet te verwittigen, maar wij raden het wel aan. Zo vermijd je discussies met de inspectie bij een werfbezoek tijdens het bouwverlof van de regio.

2. Het bouwverlof is opgenomen in het arbeidsreglement

Dan is deze periode gelijk aan de periode van collectieve sluiting.
Je kan hiervan afwijken, maar dan moet je wel de juiste procedure volgen.

  • Je brengt de medewerkers schriftelijk op de hoogte van de voorziene data van het verlof door dit bericht aan te plakken in he bedrijf.

  • Je dateert het bericht en vermeldt de datum wanneer de wijziging in werking treedt.

  • Het lijkt ons interessant wanneer ook alle werknemers dit bericht ondertekenen.

  • Binnen de 8 dagen nadat de wijziging in voege ging, stuur je een kopie naar de bevoegde directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.

De periode van collectieve sluiting is dan verschoven, maar niet weg. Je zal nog op een ander moment collectief moeten sluiten.

Zorg dat je goed overlegt met het personeel en dat je hier tijdig over begint.
Wanneer ze de reden en de ernst van de situatie begrijpen, zullen ze sneller akkoord gaan.

Ook bij ADS+ blijven we doorwerken tijdens het bouwverlof.
Heb je vragen over werken tijdens het bouwverlof?
Stel ze ons.
Wij loodsen jou doorheen de procedure.