Preventiedossier

Onze plus

Assistentie bij de preventie

https://www.adsplus.be/storage/Mascotte ADS+ veiligheid

Preventiedossier

Interne preventiedienst verplicht vanaf 1 werknemer

Een werkgever moet het welzijn van de werknemers op het werk bevorderen en dit ook kunnen aantonen. Daarom is het verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Binnen die dienst wordt dan één of meerdere werknemers als preventieadviseur aangesteld. In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever preventieadviseur zijn. Maar wanneer hij/zij dit niet ziet zitten of er is niemand van het team die opdracht kan vervullen, kan u beroep doen op een externe dienst of een extern bedrijf die dit voor u doet.

ADS+, uw redder in nood

Om in orde te zijn met alle verplichte veiligheidsvoorschriften en administratie is heel wat voorkennis nodig, voorkennis die u als werkgever niet heeft of die uw teamleden niet hebben. Laat u hierin ondersteunen door ADS+ Als preventieadviseur niveau 2 adviseur preventie helpen wij u bij de uitwerking, de programmatie, de uitvoering en de evaluatie van het welzijnsbeleid. Uiteraard in samenspraak met de externe dienst waarbij u aangesloten bent. Wij zijn in heel wat sectoren thuis, van de bouw tot de voedingssector.

Waarvoor kan u ADS+ inschakelen?

  • Uitvoeren van risicoanalyse: opsporen van gevaren, evalueren van risicoanalyses, onderzoek van arbeidsongevallen, opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belastingen…
  • Advies verlenen in verband met organisatie, veiligheid en hygiëne van de arbeidsplaats
  • Aanbieden van vorming i.v.m. welzijn en veiligheid aan medewerkers
  • Onthaal van nieuwe medewerkers
  • Administratie: opstellen van het 5-jarenplan, jaaractieplan, verzorgen en beheren van documenten i.v.m. preventie en bescherming op het werk
  • Specifieke taken: uitwerken van interne noodprocedures, organiseren van EHBO, coördineren van werken door derden
  • Registreren en analyseren van ziekteverzuim en ongevallen
  • Rapporteren aan Comité Welzijn en veiligheid op het werk
  • Organiseren en coördineren van de samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in het kader van de risicoanalyse en de toepassing van de preventiemaatregelen
  • ...

Preventie op maat

Als bedrijf hebt u bij al deze bovenstaande diensten niet altijd hulp nodig omdat sommige documenten al bestaan. Maar vaak zien we dat ze niet meer geactualiseerd zijn of niet meer in orde zijn met de huidige veiligheidsverplichtingen. Weet dat u te allen tijde deze documenten moet kunnen voorleggen bij een controle door de bevoegde inspectiediensten of bij een ongevallenonderzoek.

Kies daarom voor het Preventiepakket START waarin wij uw bedrijf gedurende 40 uur ondersteunen op vlak van veiligheid en meer indien nodig. Veiligheid is een werkpunt, heel het jaar door. Laat u op een professionele manier ondersteunen.

U bent in orde, uw team voelt dat er aan de veiligheid wordt gewerkt en u vermijdt zo risico’s. 

Interesse in ons Preventiepakket START? Contacteer ons.

Is uw preventiedossier nog niet in orde?

Veiligheid is dé belangrijkste factor van uw bedrijf.