Toolboxmeetings, zowel online en offline!

Onze plus

We helpen u graag verder

Atje, de veiligheidsspecialist

Veiligheid van cruciaal belang

Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Veiligheid kan omschreven worden als de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Zeker in de bouwsector is veiligheid van cruciaal belang.

Don't learn safety rules by an accident!

Ons professionele doel?

De aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid in uw bedrijf verbeteren. Niet enkel is dit van groot belang voor het welzijn van uw medewerkers, het is bovendien verplicht in iedere onderneming die VCA*- of VCA**- gecertificeerd zijn.

Toolboxmeetings

Een toolboxmeeting is een belangrijk communicatiemiddel om kennis op vlak van welzijn, zoals bijvoorbeeld veiligheid, over te brengen naar de medewerkers maar ook om risico’s en problemen te detecteren. Het is de ideale manier om het “welzijnsgedrag” van medewerkers positief bij te sturen. Een werkgever is wettelijk verplicht om zijn werknemers te sensibiliseren en te onderrichten op vlak van veiligheid. Een toolboxmeeting is één van de tools die in dit kader toegepast kunnen worden. Een toolboxmeeting is direct toepasbaar en het laat toe om snel te kunnen inspelen op onveilige situaties en problemen op de werkvloer. ADS+ is hiervoor dan ook de uitgelezen partner voor uw bouwbedrijf.

Voor wie?

VCA** -gecertificeerde (bouw)bedrijven zijn verplicht om minstens 10x per jaar een aantoonbare toolboxmeeting te houden.

VCA*-gecertificeerde (bouw)bedrijven moeten minstens 4 keer per jaar een aantoonbare toolboxmeeting houden.

Niet- VCA**-gecertificeerde (bouw)bedrijven dienen hun medewerkers ook zeer goed te instrueren over gevaren op de werkvloer. 

Dit wil niet zeggen dat een bouwbedrijf of bedrijf dat niet beschikt over een VCA-certificaat synoniem staat voor onveilig werken. Het screenen van onderaannemers op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu wordt opgelegd door de welzijnswetgeving. We willen deze (bouw)bedrijven helpen met het "inslijpen" van de veilige gewoontes en dit "veilig gedrag" kan u in de hand werken met een gerichte opleiding.

Onze plus hierin is dat wij verschillende toolboxen voorzien in verschillende talen, met name Nederlands, Pools, Slovaaks, Bulgaars, Roemeens, Engels, Frans en Duits. Dit omdat bedrijven en bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers, maar ook andere opdrachtgevers de laatste jaren steeds meer geconfronteerd worden met anderstalige arbeiders en zelfstandigen op de werkvloer.

 

Toolboxmeetings kunnen ook perfect online!


ADS+ ontwikkelde tijdens de coronaperiode een online tool die toolboxmeetings vanop afstand kan laten doorgaan. Arbeiders en onderaannemers loggen individueel in. Ze bekijken een filmpje en luisteren ondertussen naar de veiligheidsinstructie. Op het einde van de opleiding beantwoorden ze enkele vragen waaruit zal blijken of ze de korte opleiding effectief begrepen hebben. Ze bevestigen online hun aanwezigheid en krijgen nadien een attest van deelname.
Een heel gebruiksvriendelijke tool die ook op computer en tablet kan gebruikt worden én in de taal van de persoon die inlogt.
Op dit moment zijn er al 10 verschillende toolboxmeetings uitgewerkt en maakten verschillende bouwbedrijven al gebruik van deze tool. De meest recente toolbox gaat over de verplichte veiligheidsmaatregelen die je moet nemen tegen corona.


Voordelen van een online toolbox

  • De hoofdaannemer kan borgen dat er aan de veiligheid wordt gewerkt
  • De werknemer/onderaannemer/ Inleenkracht ontspringen de dans niet
  • De werf hoeft tijdens de toolboxmeetings niet stilgelegd worden
  • De toolboxmeetings kunnen buiten de werkuren gegeven worden
  • Compatibel met computer en tablet
  • Wordt per persoon en per toolbox aangerekend

 

Toolboxmeeting ADS+

We hebben tenslotte maar één leven.

Sensibiliseer dan nu jouw medewerkers voor een veiligere werkomgeving.