Online en offline toolboxmeetings

Leer onze plus beter kennen

We helpen u graag verder

Atje, de veiligheidsspecialist

Veiligheid is levensbelangrijk

Veilig werken, daar streeft ieder bedrijf naar,
Zeker in de bouwsector.

ADS+ draagt haar steentje bij en helpt mee aan de sensibilisering van de arbeiders op de werf.

Don't learn safety rules by an accident!

Ons professionele doel?

De aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid in uw bedrijf verbeteren.
Het bevordert het welzijn van uw medewerkers.
Ook moeten VCA*- of VCA**-gecertificeerde ondernemingen kunnen aantonen dat ze aan de veiligheid werken.

Toolboxmeetings

Een toolboxmeeting is een belangrijk communicatiemiddel om uw medewerkers aan te sporen om veilig te werken en om risico's en problemen te detecteren en te voorkomen.
Het is de ideale manier om het 'welzijnsgedrag' van medewerkers positief bij te sturen. 
Een werkgever is wettelijk verplicht om zijn werknemers te sensibiliseren en te onderrichten op vlak van veiligheid.
Een toolboxmeeting is direct toepasbaar en laat toe om snel te kunnen inspelen op onveilige situaties en problemen op de werkvloer.
ADS+ is hiervoor dan ook de ideale partner voor uw bouwbedrijf.

Voor wie?

VCA** -gecertificeerde (bouw)bedrijven zijn verplicht om minstens 10x per jaar een aantoonbare toolboxmeeting te houden.

VCA*-gecertificeerde (bouw)bedrijven moeten minstens 4 keer per jaar.

Niet- VCA**-gecertificeerde (bouw)bedrijven moeten uiteraard ook hun medewerkers goed instrueren over gevaren op de werkvloer. 

Ook moet u kunnen aantonen dat u van uw onderaannemers ook eist dat ze in orde zijn op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. De welzijnswetgeving schrijft dit voor. 
We willen deze (bouw)bedrijven helpen met het bijbrengen van veilige gewoontes en dit op regelmatige basis gerichte toolboxmeetings te organiseren.

Wij noemen dit deel van onze activiteit onze plus.
Waarom?

Omdat we toolboxen voorzien in verschillende talen: Nederlands, Pools, Slovaaks, Bulgaars, Roemeens, Engels, Frans en Duits. 
Dit omdat bedrijven en bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers, maar ook andere opdrachtgevers de laatste jaren steeds meer geconfronteerd worden met anderstalige arbeiders en zelfstandigen op de werkvloer.

Toolboxmeetings kunnen ook perfect online!


ADS+ ontwikkelde tijdens de coronaperiode een online tool waarbij toolboxmeetings vanop afstand doorgaan.
Arbeiders en onderaannemers loggen individueel in.
Ze bekijken een filmpje en luisteren ondertussen naar de veiligheidsinstructie.
Op het einde van de opleiding beantwoorden ze enkele vragen waaruit blijkt of ze de korte opleiding effectief begrepen hebben.
Ze bevestigen online hun aanwezigheid en krijgen nadien een attest van deelname.

Een heel gebruikersvriendelijke tool die compatibel is op computer en tablet én in de taal van de persoon die ingelogt wordt gegeven.

Op dit moment zijn er 12 toolboxmeetings uitgewerkt en maakten verschillende bouwbedrijven al gebruik van deze tool.


Voordelen van een online toolbox

  • De hoofdaannemer kan borgen dat er aan de veiligheid wordt gewerkt
  • De werknemer/onderaannemer/ inleenkracht ontspringt de dans niet
  • De werf hoeft tijdens de toolboxmeetings niet stilgelegd worden
  • De toolboxmeetings kunnen buiten de werkuren gegeven worden
  • Compatibel met computer en tablet
  • Wordt per persoon en per toolbox aangerekend
Toolboxmeeting ADS+

Iedereen heeft maar één leven.

Sensibiliseer jouw medewerkers voor een veiligere werkomgeving